Hemijska industrija BISER D.O.O

Kompanija BISER ima dugu tradiciju u proizvodnji kozmetičkih proizvoda i proizvoda za održavanje domaćinstva.